ЕК завежда иск срещу цифровизацията в България

24.01.2013
By
ЕK

ЕK

Дело срещу процеса на цифровизация в България ще заведе Европейската комисия. Това стана ясно от официално съобщение на Брюксел.

Мотивите на ЕК са, че следваната от България процедура се е основавала на прекалено ограничителни условия за издаване на разрешения, което е довело до изключването на потенциални кандидати. Това затруднява конкуренцията в бъдещия пазар на инфраструктура за цифрова наземна телевизия (ЦНТ) в България в нарушение на приложимите директиви на ЕС за електронните съобщения.

Европейската комисия счита, че България не се е съобразила с изискванията, заложени в Директивата за конкуренцията, когато през 2009 г. е предоставила наличните пет лота чрез две конкурсни процедури, като по този начин е ограничила без основание броя на дружествата, които могат потенциално да навлязат на пазара. Освен това в нарушение на трите директиви критериите за подбор в конкурсните процедури са били прекомерно ограничителни, като са били отхвърлени кандидати, свързани с доставчици на съдържание, включително оператори, действащи само извън България, или с оператори на мрежи за радиоразпръскване.

Tags: , ,

.