Цветан Василев пред “Класа” – кризата в Гърция няма да се отрази драстично на страната ни

Цветан Василев

Цветан Василев, в-к Класа

Според Цветан Василев, мажоритарен собственик на Корпоративна търговска банка, кризата в Гърция през тази 2011 г. няма да има кой знае какви негативните ефекти върху подразделенията на гръцките трезори у нас.

По неговите думи повечето от чуждопредставените банки у нас вече са възстановили финансирането от банките им майки. Т.е. те няма какво да им връщат.

Това е положително за самите финансови институции тук и е като цяло за платежния баланс в страната. Защото от тези над 8 млрд. преки инвестиции от банките майки към дъщерните дружества към 2008 г. – около 4 млрд. са изплатени в края на същата година и началото на 2009 г.

По информация на Василев останалите 4 млрд. са обратно рефинансирани от дъщерните дружества към майките. Цветан Василев е убеден, че БНБ следи и контролира да не се стига до нетно изтичане на капитали зад граница.

Що се отнася до гръцките банки – те ще останат по-пасивни в развитието си в страната. Цветан Василев не очаква драстично покачаване на лихвите заради голямата доза несигурност и външните рискове, но има доза риск най-вече в резултат на намалялото предлагане на ресурс от външните банки. “Виждаме на какво ниво са лихвите по депозитите – 5-6%. Това прави невъзможно кредитиране под нива от 7,5-8%”, споделя още той.