Банкерът Цветан Василев: Кризата засилва склонността към спестявания

Цветан Василев

Цветан Василев

Банкерът Цветан Василев, председател на Надзорния съвет на КТБ, сподели пред колегите от вестни “Класа” мнението си за развитието на българския банков пазар през 2011 г. Според него е напълно естествено в условията на криза от депресивен тип да се засили склонността към спестявания за сметка на желанието за потребление. В същото време банките са обременени с кредитни портфейли, които не са изчистени в достатъчна степен, особено тези с фокус върху потребителските кредити, както и с проекти, свързани със строителството и недвижимата собственост. Проблемът е, че дори и големи и стабилни компании, ориентирани към износ, също изпитват затруднения заради намалялото търсене на традиционните им пазари.
Промени в общата картина за следващата 2012 г. не се очертават, смята още топбанкерът, който от средата на 2000 г. е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Корпоративна търговска банка, а от 2003 г. е мажоритарен собственик на банката и председател на нейния Надзорен съвет. Василев смята, че известен тласък на кредитирането биха могли да дадат проектите, свързани с енергийна инфраструктура, както и като цяло инфраструктурата на държавата. В тази ситуация е ясно, че решаваща би била намесата и ролята на държавата.

Що се касае ръста на ръста на депозитите Василев съвсем не е убеден, че двуцифреният темп ще се запази и през 2012 г., защото и спестяванията си имат свой праг, а в банковата система увеличението на влоговете е свързано и с тенденцията за преместването на пари от една банка в друга. Данните на БНБ сочат, че има банки с двуцифрен ръст, каквато е КТБ, и банки в отрицателен ръст, насочва ни банкерът. Последното означава, че не може да се говори за дрстично нарастване наспестяванията на българите, а по-скоро за разместване на самите пластове на спестяване.