Корпоративна търговска банка е най-добрата публична компания за 2008 г.

В-к “МОНИТОР” обяви Корпоративна търговска банка за най-добра публична компания за 2008г. В миналогодишната подредба банката беше на втора позиция и първа сред банковите институции. КТБ печели тази позиция благодарение на стабилното си представяне по петте критерия в класацията “Дневник 100″ – пазарна капитализация, общи приходи, ръст на приходите, марж на нетната печалба и ликвидност.
Провежданата сравнително консервативна политика на КТБ, съобразена с условията на световните и българските финансови пазари през 2008 г., дългосрочната ориентация в цялостната дейност и инвестициите в перспективни сектори са сред факторите за постигнатия резултат. Интересът от чуждестранен инвеститор в лицето на “Бългериън Акуизишън къмпани ІІ С.а.р.Л.”, който в края на март придоби 30% от акциите на Корпоративна търговска банка, също способства за постигнатия резултат, обясниха от трезора.
При връчването на наградата председателят на надзорния съвет на банката Цветан Василев отбеляза, че тя винаги е била и ще бъде честна и почтена към миноритарните си акционери. Василев смята, че резултатите на институцията я поставят в доста по-привилегировано положение спрямо други дружества на борсата.
Акциите на КТБ са с най-голям оборот на Българската фондова борса от началото на годината. Книжата на трезора реализираха над 122 млн. лв. до средата на този месец.
Нетната печалба на Корпоративна търговска банка за първото тримесечие на тази година е в размер на 15,490 млн. лв. и превишава планираната стойност за периода с 2,276 млн. лв., или със 17,2%. В сравнение със същия период на 2008 г. резултатът е с 69,7% по-голям (за първото тримесечие на 2008 г. е 9,130 млн. лв.), сочат неодитираните финансови резултати на трезора. Сумата на активите на КТБ към 31.3.2009 г. е в размер на 2,346 млрд. лв. и в сравнение с началото на годината е с 240 млн. лв., или с 11,4%, повече, а в сравнение с първото тримесечие на 2008 г. – с 664 млн. лв., или с 39,5%, повече. По данни на БНБ в края на февруари 2009 г. пазарният дял на КТБ е 3,30% при 3,03% в началото на годината.