Средната месечна работна заплата за област Разград достигна 1109 лв.

Средната месечна работна заплата за област Разград през третото тримесечие на годината достигна 1109 лева. Това съобщават от отдел „Статистически изследвания“ към Териториалното статистическо бюро – Север. Спрямо предходното тримесечие увеличението е със 7,4 на сто, а в сравнение със същия период на миналата година нараства с 10,7 процента. В обществения сектор средното заплащане е 1011 лв., а в частния – 1152 лв.
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през юли, август и септември са получавали работещите в сферата на културата, спорта и развлеченията, в държавното управление и в дейностите „Операции с недвижими имоти“.
В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие на 2019 г. област Разград е на шесто място по показателя средна заплата.

По предварителни данни на Националния статистически институт, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в Разградска област към края на септември са 26 300.

Спрямо края на юни те намаляват с 1,2 процента, а в сравнение със същия период на миналата година с 0,2 на сто. Най-много са наетите в преработваща промишленост, търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети, и в сферата на образованието, отчитат още от статистиката.