Практическо занятие се проведе в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР

79466.png

Практическо занятие се проведе в Центъра за специализация и професионална подготовка в Пазарджик при Академията на МВР.

Основната цел на занятието бе повишаване на качеството на практическото обучение на стажант-жандармеристите, чрез създаване на условия, близки до реалните. В ролята на обучители влязоха служители от Дирекция „Жандармерия“ в столицата и Зоналното жандармерийско управление в Пловдив – с богат практически опит и работа по охрана на масови мероприятия, опазване на обществения ред и задържане на опасни извършители на престъпления. Занятието се проведе с помощта на специализирана техника – микробуси за борба с безредиците и задържане на лица, както и водометна машина.

източник: МВР

  • 79466.png
  • 79461.png
  • 79462.png